Beleid voor de bescherming van persoonsgegevensGebruikers, voor de werking van de Coyote-service is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in de zin van de Franse privacywet van 6 januari 1978 (Loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés) en de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

U hebt een recht van inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid en wissing van uw persoonsgegevens. U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te richten aan COYOTE SYSTEM, door contact op te nemen met onze klantendienst op het nummer 070 211 2250032 70 211 225 (0,34€/min) of door een mail te sturen naar gdpr@moncoyote.com.

Om uw recht van rectificatie uit te oefenen, kunt u inloggen op uw klantenaccount op www.coyotesystems.nl en uw persoonsgegevens wijzigen.

We delen u ook mee dat het recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens bij het gebruik van de software en het recht op wissing de uitvoering van de software en van de Coyote-service verhinderen.

Meer informatie vindt u ook in ons Privacybeleid.